Świąteczna Paczka w Okręgu Krakowskim

W dniu 18.12.2020 r. w Areszcie Śledczym w Kielcach odbyło się uroczyste przekazanie “Świątecznej Paczki” kol. Piotrowi, wieloletniemu członkowi NSZZFiPW, którego rodzina boryka się z trudną sytuacją bytową.

Prezenty wręczył Przewodniczący Zarządu Okręgowego w Krakowie Jacek Mróz, w obecności Skarbnika Marcina Ramiana i Przewodniczącego Zarządu Terenowego w Kielcach Stanisława Brzezińskiego. Miłą niespodziankę sprawił również Dyrektor AŚ Kielce płk. dr Krzysztof Czekaj, w imieniu którego suwenir przekazał Z-ca D-ra ppłk. Paweł Wieczorek.
Kol. Piotr Szczepaniak wraz w trójką (z siedmiu) swoich dzieci nie kryli wzruszenia, serdecznie dziękując niezwykłą niespodziankę i pamięć o jego bliskich.

Jednocześnie Zarząd Okręgowy NSZZFiPW w Krakowie składa serdeczne podziękowania dla Dyrektora Okręgowego płk. Wiercioch Tomasz za pozytywne rozpatrzenie prośby Przewodniczącego Okręgowego NSZZFiPW odnośnie kolegi z Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie.