Wyszukaj

Ogólnopolski komunikat Służby Więziennej

Służba Więzienna informuje, że 16 marca 2020 roku, w porozumieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną, wprowadzono zarządzenia w 30 jednostkach penitencjarnych, mające na celu wstrzymanie widzeń. Jednocześnie wprowadzono ograniczenia w realizacji przez osadzonych zatrudnienia zewnętrznego. Podjęte działania profilaktyczne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom osadzonym, a także funkcjonariuszom i pracownikom więziennictwa. Służba Więzienna stale współpracuje z inspektoratami sanitarnymi i monitoruje zagrożenie epidemiologiczne, dlatego w każdej chwili może zostać wprowadzony…

Czytaj więcej >

Komunikat

              Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki. Więcej…

Czytaj więcej >

Odpowiedz z Ministerstwa Sprawiedliwości ws stanu realizacji porozumienia

Poniżej przedstawiamy odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego Kol. Czesława Tuły w sprawie stanu realizacji ustaleń zawartego w dniu 19 listopada 2018 r. Porozumienia pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Czytaj więcej >