Wyszukaj

Pragmatyka

Tu znajdziesz rozporządzenia, ustawy i zarządzenia wydane przez Zarząd Główny i Zarząd Okręgowy NSZZFiPW Kraków.


Dodatkowo w pigułce zestawiono najważniejsze informacje i linki ułatwiające pracę funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej


 


NAJWAŻNIEJSZE LINKI:

Zapoznaj się ze Statutem NSZZFiPW -> LINK

 Vademecum Związkowska znajdziecie na stronie Zarządu Głównego -> LINK

Ustawa o służbie więziennej z 9 kwietnia 2010 r. -> LINK


Warto przeczytać:

  • Podpisanie porozumienia z NSZZFiPW Kraków (2019)
  • Zebranie ogólne NSZZFiPW Kraków 26.03.2019:
  • Akcja Protestacyjna Służb Mundurowych 2018
  • Stanowisko Zarządu Głównego NSZZ FiPW z dnia 24.01.2017 w sprawie rozwiązań dotyczących realizacji podwyżek uposażeń funkcjonariuszy SW
  • Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 14 września 2016
  • Projekt ustawy o Służbie Więziennej (2016)
  • Podzespół problemowy ds. służb mundurowych (Odpowiedź Ministra Finansów 2016)
  • Zajęcie stanowiska w sprawie rozliczenia czasu służby na posterunkach dwuzmianowych w Służbie Więziennej (2015)