Wyszukaj

Wspólnie możemy zrobić więcej...

Zarząd Okręgowy

Skład Zarządu Okręgowego: Jacek Mróz Przewodniczący Zarządu Okręgowego, Członek Prezydium Zarządu Okręgowego, Członek Zarządu Głównego Stanisław Brzeziński Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego, Przew….

Czytaj więcej

Zarządy Terenowe

Tu znajdziesz listę wszystkich Zarządów Terenowych znajdujących się pod pieczą Zarządu Okręgowego NSZZFiPW Kraków oraz jej członków Informujemy, że Zarząd Okręgowy w…

Czytaj więcej

Pragmatyka

Tu znajdziesz rozporządzenia, ustawy i zarządzenia wydane przez Zarząd Główny i Zarząd Okręgowy NSZZFiPW Kraków. Dodatkowo w pigułce zestawiono najważniejsze informacje…

Czytaj więcej

Jak zapisać się do NSZZFiPW Kraków?

Jesteś funkcjonariuszem lub pracownikiem Służby Więziennej? Zapraszamy do Niezależnego Samorządnego Związku Zadowodwego Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej.

Wspólnie możemy zdziałać więcej. Działamy:

  • w trosce o skuteczne działania na rzecz kształtowania godnego bytu i wizerunku funkcjonariusza Służby Więziennej, poprzez przestrzeganie zasad etyki zawodowej i reprezentowanie ich interesów,
  • w trosce o jak najlepsze wykonywanie zadań służbowych, poprzez podnoszenie wiedzy penitencjarnej, umiejętności zawodowych, kształtowanie postaw humanistycznych i praworządności,
  • a także apolityczności Służby, odwołując się do światłych idei penitencjarnych przyświecających działaniom Straży Więziennej II Rzeczypospolitej, czując się spadkobiercami i kontynuatorami myśli, osiągnięć i dorobku Związku Pracowników Więziennych Rzeczypospolitej Polskiej (powstałego w czerwcu 1919 r.).

DOŁĄCZ DO NAS:

Czytaj więcej

Mikołaj w Tarnowie-Mościcach

Za zgodą Pana Dyrektora Zakładu Karnego w piątkowe popołudnie 9.12 .2022 r Zarząd Terenowy NSZZ FiPW w Oddziale Zewnętrznym Tarnów- Mościce zorganizował imprezę Mikołajkowa dla najmłodszych. Na uczestników czekały liczne gry i zabawy oraz smaczny poczęstunek.Zwieńczeniem imprezy były odwiedziny św. Mikołaja, który tradycyjnie obdarzył prezentami wszystkie grzeczne dzieci.Mamy nadzieję, że za rok Mikołaj znów tutaj…

Czytaj więcej >

Apel do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Poniżej przedstawiamy APEL Związków Zawodowych działających w Służbie Więziennej o niepodpisywanie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej przekazany Prezydentowi Rzeczpospolitej Poleskiej Panu Andrzejowi Dudzie podczas Pikiety zorganizowanej w dniu 19.08.2022 r. przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.

Czytaj więcej >