Wyszukaj

Akcja “POLEJE SIĘ KREW” – dokumenty do pobrania

W związku z Akcją “POLEJE SIĘ KREW”, która ma się odbyć w dniach 9-13.08.2021 r. informujemy, że w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej będzie udostępniony przez Zarządy Okręgowe oraz Zarządy Terenowe NSZZFiPW wzór wniosku, który należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem do kierownika jednostki organizacyjnej. Komitet Protestacyjny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa stoi na stanowisku, że obowiązkiem…

Czytaj więcej >