Akcja “POLEJE SIĘ KREW” – dokumenty do pobrania

W związku z Akcją “POLEJE SIĘ KREW”, która ma się odbyć w dniach 9-13.08.2021 r. informujemy, że w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej będzie udostępniony przez Zarządy Okręgowe oraz Zarządy Terenowe NSZZFiPW wzór wniosku, który należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem do kierownika jednostki organizacyjnej.

Komitet Protestacyjny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa stoi na stanowisku, że obowiązkiem każdego funkcjonariusza i pracownika należącego do NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa jest oddanie krwi w ramach pomocy ofiarom wypadków drogowych. Zachęcamy również funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa nienależących do NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa do przyłączenia się do Akcji i podzielenie się swoją krwią, która może uratować komuś życie.

Komitet Protestacyjny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Wniosek o udzielenie wolnego docx.

Wniosek o udzielenie wolnego pdf.

Ustawa o publicznej służbie krwi

Opinia czas służby a oddanie krwi