Poprawa warunków pracy – AŚ Kraków

Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej,  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom funkcjonariuszy, a także mając na celu poprawy ich  warunków pracy, zakupił dwie lodówki: do działu finansowego (depozyty) oraz dla funkcjonariuszy pełniących służbę na Bramie Głównej.