Sprzeciw ZARZĄDU OKRĘGOWEGO!

W związku z ukazaniem się pisma Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego BKS.101.68.2021.AJ z dnia 03 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia kryteriów wypłaty świadczenia finansowego ze specjalnie utworzonego na ten cel funduszu motywacyjnego oraz środków posiadanych w ramach limitu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia określonego dla budżetu więziennictwa dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, poniżej przedstawiamy Uchwałę Zarządów Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Krakowie wyrażającą zdecydowany SPRZECIW.

uchwala