Posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych RDS

Na dzień 21 kwietnia 2022 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ulicy Limanowskiego 23 w Warszawie,  Przewodniczący Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego, Rafał Jankowski zwołał posiedzenie, którego tematem będzie szeroko rozumiany “Polski Ład”.

W temacie głos zabrał już Przewodniczący ZZ Celnicy PL Sławomir Siwy:

“Od stycznia 2022 roku Rząd wprowadził zakaz odpisywania w PIT składki zdrowotnej dla wszystkich obywateli. To jest składka, która jest płacona w wysokości 9%, a podstawą jej wyliczenia jest przychód. Stąd funkcjonariusze płacą ją po prostu wyższą, niż ogół pracujących i czynnych zawodowo obywateli, ponieważ od ich uposażeń brutto nie są odprowadzane składki ZUS. Mają wyższą podstawę obliczenia składki zdrowotnej, której nie można odpisać w PIT tak jak wcześniej (…)”

godz. 11:00, Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog”, ul. Limanowskiego 23 w Warszawie

Proponowany porządek obrad:

  1. Sytuacja w Służbie Więziennej
  2. Nowelizacja Polskiego Ładu – wpływ na wynagrodzenia w służbach mundurowych

źródło: https://www.gov.pl/web/dialog/posiedzenie-podzespolu-ds-sluzb-mundurowych-rds