Apel Przewodniczącego Zarządu Głównego do f-szy i pracowników SW

Poniżej przedstawiamy Apel Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesława Tuły skierowany do funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.