Smycz od NSZZFIPW Kraków

W najbliższym czasie każdy z naszych członków i sympatyków otrzyma od organizacji NSZZFIPW w Krakowie pamiątkową smycz na klucze.