11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości – KrakówPrzedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w Krakowie, w skład której wchodzą Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów, Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Krakowie, Zarząd Okręgowy NSZZF Straży Granicznej oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Strażaków Florian, aktywnie wzięli udział w święcie niepodległości, które odbyło się w dniu 11 listopada 2023 roku w Krakowie.


 
Podczas tego wydarzenia, przedstawiciele Federacji wzięli udział w uroczystościach związanych z obchodami święta niepodległości. Złożyli oni swoje wiązanki pod krzyżem ofiar katyńskich oraz pod pomnikiem nieznanego żołnierza w Krakowie. Ta symboliczna gestia upamiętnienia ofiar poległych w walce o niepodległość Polski była wyrazem szacunku i wdzięczności ze strony służb mundurowych.
 
Obecność przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w Krakowie wśród uczestników obchodów święta niepodległości podkreśliła zaangażowanie tych organizacji w sprawy związane z patriotyzmem i obroną wartości narodowych. Ich udział był wyrazem solidarności z innymi grupami społecznymi i instytucjami, które oddają hołd bohaterom walki o wolność.
 
Należy podkreślić, że udział przedstawicieli Federacji w uroczystościach święta niepodległości jest jednym z wielu przejawów ich aktywności społecznej i zaangażowania na rzecz dobra publicznego. Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych stanowi ważny głos w sprawach pracowniczych i społecznych związanym z funkcjonowaniem służb mundurowych w Krakowie. Przedstawiciele tej Federacji przyczyniają się do poprawy warunków pracy, ochrony praw pracowniczych oraz dbają o bezpieczeństwo społeczeństwa.
 
Ich obecność podczas święta niepodległości w Krakowie jest również wyrazem dumy z przynależności do służb mundurowych i tożsamości służby dla kraju. Przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w Krakowie świadomie angażują się w takie wydarzenia, aby uczcić pamięć o tych, którzy oddali życie za ojczyznę oraz podkreślić znaczenie niepodległości dla polskiego społeczeństwa.