Uroczystość nadania odznaczeń państwowych i resortowych w Rzeszowie

W dniu 17 listopada 2023 roku odbyła się uroczystość nadania odznaczeń państwowych i resortowych oraz nadania wyższych stopni służbowych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Rzeszowie. Na zaproszenie Dyrektora Okręgowego w Rzeszowie, w tym wydarzeniu wzięli udział Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Rzeszowie mł. chor. Wojciech Łosik oraz Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Krakowie chor.sztab. Jacek Mróz.

 W uroczystości nadania odznaczeń państwowych i resortowych wzięły udział osoby, które zasłużyły na wyróżnienie za swoje osiągnięcia i wkład w rozwój służby więziennej. Przyznawane odznaczenia były dowodem uznania i docenienia ich zaangażowania.

 Podczas tej uroczystości nastąpiło również nadanie wyższych stopni służbowych, co jest ważnym wydarzeniem w karierze zawodowej pracowników służby więziennej. Otrzymanie wyższego stopnia stanowi potwierdzenie ich umiejętności, doświadczenia i zaangażowania w pełnienie obowiązków służbowych.

 Obecność Przewodniczącego Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Rzeszowie, Wojciecha Łosika, oraz Przewodniczącego Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Krakowie Jacka Mroz, potwierdza znaczenie tego wydarzenia dla związku zawodowego i jego członków. Przedstawiciele NSZZ FiPW brali udział w ceremonii, aby wspierać i reprezentować interesy pracowników służby więziennej, a także aby wyrazić uznanie dla nagrodzonych i awansowanych osób.

Uroczystość nadania odznaczeń i awansów służbowych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Rzeszowie w dniu 17 listopada 2023 roku była ważnym wydarzeniem dla całej społeczności służby więziennej oraz dla związków zawodowych reprezentujących tę grupę pracowników. A w szczególności dla wiceprzewodniczącego Zarządu Okręgowego NSZZ FIPW w Rzeszowie kpt. Piotra Warszakowskiego odznaczonego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi . Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników oraz tych osób odznaczonych i awansowanych które musiały pełnić służbę w jednostkach organizacyjnych.