Wigilia Małopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W dniu 19.12.2023 odbyła się uroczysta kolacja wigilijna Małopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Całość uroczystości poprowadził obecny przewodniczący Małopolskiej Federacji kol. Jacek Mróz z NSZZ FiPW. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele z Policji, Straż Granicznej, Straży Pożarnej oraz prezydium Śląskiej FZZSM. Podczas uroczystości mięliśmy przyjemność gościć księdza bryg. Władysława Kuliga Kapelana Małopolskich Strażaków oraz księdza Zbigniewa Krochmala z parafii Miłosierdzia Bożego Cyrhla Zakopane, którzy uroczystą modlitwą wprowadzili nas w odpowiednie nastroje świąteczne. Po modlitwie, uczestnicy kolacji podzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia świąteczne. Następnie przewodniczący Federacji wygłosił przemówienie, w którym podziękował wszystkim służbom mundurowym za ich poświęcenie i codzienną pracę na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Przedstawiciele poszczególnych służb również złożyli krótkie przemówienia, podkreślając znaczenie jedności i wzajemnego wsparcia w swojej pracy.

Po części oficjalnej, uczestnicy mogli cieszyć się pysznym, tradycyjnym wigilijnym posiłkiem, który został przygotowany przez lokalną restaurację. Wieczór upłynął w miłej, świątecznej atmosferze, pełnej rozmów i życzeń. Wspólna wigilia wszystkich służb mundurowych z naszego rejonu była ważnym momentem, który jeszcze bardziej zacieśnia naszą współpracę i pokazuje naszą jedność.

Uroczystość zakończyła się wspólnym śpiewem kolęd i życzeniami świątecznymi, a uczestnicy z pewnością zabrali ze sobą wiele dobrych wspomnień i energii na kolejny rok pracy.