Wyszukaj

Współpraca NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z Aresztem Śledczym w Krakowie zaowocowała kolejnym wsparciem – tym razem kondycji fizycznej i bezpieczeństwa pracy

Zarząd zakładowej organizacji związkowej w porozumieniu z kierownictwem tut. jednostki dokonał zakupu: luster inspekcyjnych, które poprawią warunki  higieny pracy i bezpieczeństwa funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziałach i rejonie bramy głównej. doposażenie w sprzęt sportowy nowo powstającej siłowni, który będzie służył wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym pragnącym poprawić swoje warunki fizyczne oraz umiejętności z technik interwencyjnych. https://www.facebook.com/as.w.krakowie/posts/280624580304736 https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-krakowie-owocna-wspolpraca-z-nszz-funkcjonariuszy-i-pracownikow-wieziennictwa

Czytaj więcej >

Świąteczna Paczka w Okręgu Krakowskim

W dniu 18.12.2020 r. w Areszcie Śledczym w Kielcach odbyło się uroczyste przekazanie “Świątecznej Paczki” kol. Piotrowi, wieloletniemu członkowi NSZZFiPW, którego rodzina boryka się z trudną sytuacją bytową. Prezenty wręczył Przewodniczący Zarządu Okręgowego w Krakowie Jacek Mróz, w obecności Skarbnika Marcina Ramiana i Przewodniczącego Zarządu Terenowego w Kielcach Stanisława Brzezińskiego. Miłą niespodziankę sprawił również Dyrektor…

Czytaj więcej >

Mikołajki w Okręgu Krakowskim

Trwająca epidemia to okres bardzo trudny dla nas wszystkich jednak nie przeszkodziło nam to na zorganizowanie choć namiastki tego co organizowane było w poprzednich latach. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Zarządy Terenowe zorganizowały paczki dla dzieci członków związku. W tego rocznej akcji udział wzięły organizacje z ZK Tarnów Mościce, Aś Kielce, ZK Kraków…

Czytaj więcej >

Maseczki ochronne NSZZFiPW w Okręgu Krakowskim

Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Krakowie zakupił maseczki ochronne dla Członków Zarządu Okręgowego. Do akcji dołączyły się Organizacje Terenowe z Zakładu Karnego w Tarnowie Mościcach oraz Aresztu Śledczego w Krakowie. Maseczki w wymienionych jednostkach Organizacyjnych zostały przekazane na potrzeby funkcjonariuszy przynależących do NSZZFiPW. Zostały one natychmiast rozdysponowane i cieszą się duża popularnością…

Czytaj więcej >

Doposażenie siłowni Zakładu Karnego w Krakowie – Nowej Hucie

Do Zakładu Karnego w Krakowie – Nowej Hucie został dostarczony sprzęt sportowy na siłownię w postaci ławeczek do ćwiczeń oraz rękawiczek ochronnych. Sprzęt przekazany został Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Krakowie – Nowej Hucie mjr Maciejowi Niemcowi  przez Przewodniczącego  Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Krakowie kol. Pawła Oświęcimkę. Otrzymany sprzęt sportowy w znaczący sposób  wzbogacił ofertę…

Czytaj więcej >

Stawiamy na bezpieczeństwo

Jednym z priorytetów działania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich funkcjonariuszy w jednostkach penitencjarnych. Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Krakowie, razem z Przewodniczącym miejscowego Zarządu Terenowego przekazali Dyrektorowi Zakładu Karnego w Tarnowie partię profesjonalnych rękawic antyprzekłuciowych i antyprzecięciowych. Rękawice te trafią do funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe w tej…

Czytaj więcej >

Rejs Służb Mundurowych

         Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Krakowie współorganizuje po raz drugi, tygodniowy Rejs Służb Mundurowych po Morzu Śródziemnym, polskim żaglowcem szkoleniowym „Pogoria”, w terminie 30 października 2020 r. – 8 listopada 2020 r. Osoby uczestniczące w rejsie (40 osób),  stanowić będą załogę, która będzie miała możliwość szkolenia się na statku. Koszt rejsu…

Czytaj więcej >

Ogólnopolski komunikat Służby Więziennej

Służba Więzienna informuje, że 16 marca 2020 roku, w porozumieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną, wprowadzono zarządzenia w 30 jednostkach penitencjarnych, mające na celu wstrzymanie widzeń. Jednocześnie wprowadzono ograniczenia w realizacji przez osadzonych zatrudnienia zewnętrznego. Podjęte działania profilaktyczne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom osadzonym, a także funkcjonariuszom i pracownikom więziennictwa. Służba Więzienna stale współpracuje z inspektoratami sanitarnymi i monitoruje zagrożenie epidemiologiczne, dlatego w każdej chwili może zostać wprowadzony…

Czytaj więcej >